สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                         บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด

                                                (SRITHONGTAVEEP CHEMICAL CO.,LTD) 

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง ไทย  จีน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999

เป็นผู้ผลิตThinner 2A,3A,Acrylic, 2k Thinner.นำเข้าสินค้า Polyurethane Resin (PU Resin) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าผลิตโฟมฟองน้ำ

เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดรองเท้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจำหน่ายและให้บริการปรึกษา เรื่องเคมีภัณฑ์รวมถึงวิธีการใช้

บริษัทศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่าย และ บริการ ทางด้านเคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับและเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป