สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                         บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง ไทย  จีน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ดำเนินการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้

  ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นผู้ผลิตThinner 2A,3A,Acrylic Thinner.นำเข้าสินค้าPolyurethane Resin    (PU Resin)รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าผลิตโฟมฟองน้ำ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดรองเท้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังรับซื้อเคมีที่ใช้แล้ว ให้บริการปรึกษา เรื่องเคมีภัณฑ์รวมถึงวิธีการใช้  

                บริษัทศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่าย บริการ ทางด้านเคมีภัณฑ์ อย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ

                 เพื่อรองรัับและเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป