สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

COMPANY PROFILE  

                            

บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง ไทย  จีน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ดำเนินการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 

  ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นผู้ผลิตThinner 2A,3A,Acrylic Thinner.นำเข้าสินค้าPolyurethane Resin    (PU Resin)รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าผลิตโฟมฟองน้ำ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดรองเท้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังรับซื้อเคมีที่ใช้แล้ว ให้บริการปรึกษา เรื่องเคมีภัณฑ์รวมถึงวิธีการใช้  บริษัทศรีทองทวีป เคมิคอลจำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่าย บริการ ทางด้านเคมีภัณฑ์ อย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับและเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป


Polyurethane คุณภาพสินค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด นำเข้าพียูไม่ต่ำกว่า 100ตัน ต่อเดือน ครองตลาดในไทยมากกว่า 90%


view